јавете се за бесплатна консултација: 02/3224-711 
E-мaил подршка: biznis@tc.mk -  skype: trgovskicentar

Архива на статии од 2014-10

Дел 5: Оценување на е-комерц платформи

Објавено на Од
  Ова е петтиот дел од серијата SEO 201 што следи по деловите:   Дел 1: Технички правила Дел 2: Пречки поврзани со пронаоѓањето на содржината (crawling) и нејзино зачувување/ индексирање (indexing) Дел 3: Овозможување на кролери Дел 4: Структурата е клуч...
прочитај повеќе »

Дел 4: Структурата е клучниот елемент за SEO

Објавено на Од
  Ова е четвртиот дел на SEO 201, што следи по:   Дел 1: Технички правила Дел 2: Пречки поврзани со пронаоѓањето на содржината (crawling) и нејзино зачувување/ индексирање (indexing) Дел 3: Овозможување на кролери   Без оглед на кој елемент од оптимизаци...
прочитај повеќе »

Дел 6: Редизајнирањето влијае врз тоа колку вашата страна ќе биде посетена

Објавено на Од
  Ова е шестиот дел на серијата SEO 201, што следи по деловите:   Дел 1: Технички правила Дел 2: Пречки поврзани со пронаоѓањето на содржината (crawling) и нејзино зачувување/индексирање (indexing) Дел 3: Овозможување на кролери (search engine crawlers) Д...
прочитај повеќе »

Дел 3: Овозможување на кролери (search engine crawlers)

Објавено на Од
  Ова е третиот дел од серијата SEO 201, што следи по деловите:   SEO 201, Дел 1: Технички правила SEO 201, Дел 2: Пречки поврзани со пронаоѓањето на содржината (crawling) и нејзино зачувување/ индексирање (indexing)   Целата серија SEO 201 се фокусира н...
прочитај повеќе »

Дел 2: Пречки поврзани со пронаоѓањето на содржината (crawling) и нејзино зачувување /индексирање (indexing)

Објавено на Од
  Во претходната статија зборувавме за три технички правила што се од витално значење за разбирањето na фундаменталната моќ на Google како фактор што има огромно влијание врз вашите клиенти.   Првото и основно правило гласи дека колку вашиот сајт е полесе...
прочитај повеќе »

SEO 201, Дел 1: Технички правила

Објавено на Од
Со овој напис, ќе започнеме нова серија, SEO 201, што ќе ги објаснува техничките т.е. основните аспекти за изградба и организација на страна.       Типичниот сет на вештини на проучувачите на пазарот, се продлабочува во областа на маркетингот, а не обрну...
прочитај повеќе »

Оптимизација на пребарувачи, Дел 7: Употреба на структурирани податоци

Објавено на Од
Ова е седмиот дел на серијата SEO 201 што следи по:     Дел 1: Технички правила Дел 2: Пречки поврзани со пронаоѓањето на содржината (crawling) и нејзино зачувување/индексирање (indexing) Дел 3: Овозможување на кролери (search engine crawlers)  Дел 4: Стр...
прочитај повеќе »