Категории
cart

ПОЛИТИКА ЗА ИСПОРАКА

 • Оваа Политика за испорака се однесува на испорака на производи нарачани преку продавниците кои функционираат во состав на Трговски центар.
 • Производите кои ќе ги нарачате преку продавниците кои функционираат во состав на Трговски центар ќе ви бидат испорачани на начин кој што самите го имате избрано при комплетирање на нарачката.
 • Производите ќе ви бидат испорачани со испратница, фактура за извршеното плаќање и гаранција (доколку за нарачаниот производ следи гаранција).
 • Производите ќе Ви бидат доставени до адресата која сте ја навеле како адреса за испорака.
 • Производите ќе Ви бидат испорачани во согласност со избраниот начин на испорака во избраните рокови за испорака кои што самите ги имате избрано при комплетирање на нарачката.
 • Доколку претставникот за испорака не успее да го најде Примачот на наведената адреса за испорака, на наведената адреса за испорака ќе биде оставена писмена информација за направениот обид со контакт информации и ќе биде направен обид Примачот или Купувачот да бидат контактирани со употреба на податоците кои ги имаме на располагање при правењето на нарачката.
 • За сите прашања во врска со испораката можете директно да ја контактирате конкретната продавница од која е нарачан производот.
 • При евентуални проблеми со испораката, доколку директниот контакт со продавницата не го даде посакуваниот резултат, на располагање го имате системот за рекламации на Трговски центар, каде ќе можете официјално да го пријавите проблемот и истиот ќе биде експресно решен.
 • Сите измени поврзани со испораката ќе бидат јавно објавени преку измена на оваа Политика за испорака.
 • Оваа Политика за испорака стапува на сила од Ноември 2009 година.

  За сите прашања во врска со оваа Политика за испорака можете да се обратите на контакт страната на Трговски центар или на линијата за подршка на купувачи: 02/3224784.

Претплати се на нашиот Е-билтен

Добивај ги новостите и попустите на e-mail